Kazi-testen

Om het juiste talent te selecteren op basis van werkwaarden en teamrol, is het belangrijk dat we de juiste vragen stellen op het juiste moment. Wat Kazi uniek maakt, is dat wij dit zo vroeg mogelijk in het rekruteringsproces doen. Daardoor vermijden we - vanaf het begin - verkeerde verwachtingen bij zowel de werkzoekende als de werkgever en voorkomen we mismatches.

De vragenlijst is opgesteld via een intensieve samenwerking met het psychodiagnostisch center van Thomas More, HR-experten én studenten. De vragen zijn wetenschappelijk onderbouwd maar zeer praktijkgericht.

Toegang tot informatie bestemd voor professionele gebruikers

Deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele gebruikers, die bevoegd zijn om te handelen als vertegenwoordiger of werknemer van een rechtspersoon.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u de functionaliteiten van deze website gebruikt, noch persoonsgegevens verstrekt, indien u deze website bezoekt als een particuliere, natuurlijke persoon. De bezoeker van deze website is ertoe gehouden om na te gaan of hij of zij over de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt in naam van een rechtspersoon om deze website te gebruiken.

Indien dit niet het geval is, verzoeken wij de bezoeker respectvol maar met nadruk om niet verder te navigeren op deze website, geen enkel persoonsgegeven te registreren, en deze website meteen te sluiten.


WRC 1.6.1 is een Kazi toepassing. Gemaakt met in Antwerpen.