Werkwaarden

Zorgen dat talent in een juiste omgeving terechtkomt, dat is waarvoor Kazi zich engageert. Als de waarden van een medewerker perfect aansluiten bij de job en de organisatie, ontstaat er gegarandeerd meer engagement en verbondenheid.

Onze vragenlijst over de werkwaarden telt 21 vragen. Dat lijkt veel, maar het is echt nodig om alle waarden en aspecten in kaart te brengen die belangrijk zijn bij het uitvoeren van een job.

Om zeker te zijn dat werkgever en werkzoekende elkaar goed begrijpen, hebben we de schaalpunten uitgeschreven. Zo begrijpen beide partijen echt hetzelfde en zijn de verwachtingen vanaf het begin perfect op elkaar afgestemd.

Toegang tot informatie bestemd voor professionele gebruikers

Deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele gebruikers, die bevoegd zijn om te handelen als vertegenwoordiger of werknemer van een rechtspersoon.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u de functionaliteiten van deze website gebruikt, noch persoonsgegevens verstrekt, indien u deze website bezoekt als een particuliere, natuurlijke persoon. De bezoeker van deze website is ertoe gehouden om na te gaan of hij of zij over de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt in naam van een rechtspersoon om deze website te gebruiken.

Indien dit niet het geval is, verzoeken wij de bezoeker respectvol maar met nadruk om niet verder te navigeren op deze website, geen enkel persoonsgegeven te registreren, en deze website meteen te sluiten.


WRC 1.6.1 is een Kazi toepassing. Gemaakt met in Antwerpen.